امکانات کلی
قابل فهم، ساده و سریع.
امکان ایجاد حساب ها و طرف حساب های نامحدود.
امکان ایجاد گروه های هزینه و درآمد به صورت درختی.
امکان تخصیص بودجه جهت گروه های هزینه.
امکان مدیریت حساب های بانکی، دسته چک ها و چک های پرداختی.
امکان مدیریت وام ها و اقساط
امکان تعریف افراد خانواده.
امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
امکان نصب نرم افزار بر روی USB Memory ها (فقط نسخه های رایگان)
امکان دریافت نسخه پشتیبان.
امکان ارسال و دریافت اطلاعات.
امکان تغییر پوسته نرم افزار همراه با ۱۰ پوسته جدید.
امکان نمایش اطلاعات در بازه زمانی "سال جاری" در فرم اصلی و تمامی گزارشات.
امکان نمایش دیوان حافظ به صفحه اصلی نرم افزار.
امکان دریافت خبرنامه ها در خود نرم افزار.
امکان ذخیره پیغام های خطا جهت بهبود پشتیبانی نرم افزار.
امکان استفاده کردن از ماشین حساب در محاسبه و ثبت مبلغ تراکنش.
امکان مشخص کردن مبلغ مانده از قبل جهت طرف حساب ها در زمان ایجاد.
امکان تنظیم نرم افزار جهت یادآوری تهیه نسخه پشتیبان هنگام خروج از نرم افزار.
پشتیبانی و بروز رسانی مشکلات احتمالی.
نمایش مانده هر حساب در تاریخ های مختلف.
گزارشات قابل درک تنها با یک کلیک.
دارای گزارشات نموداری جهت مقایسه بهتر حساب ها، درآمد ها و هزینه ها.تغییرات اساسی نسخه 2
رفع مشکل انگلیسی شدن صفحه کلید.
اضافه شدن امکان تعریف افراد خانواده.
اضافه شدن امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
اضافه شدن امکان مشخص نمودن نوع طرف حساب (نقدی، بانکی و ...).
رفع مشکل تراکنش های هزینه و درآمد به هنگامی که دریافت کننده و پرداخت کننده انتخاب شده باشد.
اضافه شدن فضای توضیحات تراکنش ها به 3000 کاراکتر.
اضافه شدن امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
اضافه شدن امکان تعریف دسته چک های حساب های بانکی
امکان ثبت و مدیریت وام ها اقساط.
امکان ثبت چک ها پرداختی مشخص نمودن وضعیت آن (پاس شده، باطل شده، برگشت شده)
امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
امکان تغییر عنوان گزارشات.
بهینه سازی نمودار ها و گزارشات.
اضافه شدن گزارش از تراز کلیه طرف حساب ها.
اضافه شدن امکان گزارش از تمامی هزینه ها و درآمد ها بدون انتخاب گروه.
اضافه شدن امکان جستجوی طرف حساب ها در فرم اصلی نرم افزار.
گزارش از خرج های اضافی یا خرج های صحیح.
گزارش از دریافت و پرداخت های افراد خانواده به تفکیک.
گزارش از دریافت و پرداخت های برچسب ها.
فارسی شدن اعداد در گزارشات.

محدودیت برنامه : قابل استفاده ازمایشی به صورت 5 روزه

روش فعال سازی :قفل تلفنی -استفاده از سریال هارد برای ایجاد کد اولیه.لینک دانلود مستقیم نرم افزار با حجم 3.6 مگابایت


دریافت نسخه 2.5

 
کرک

Download SMM.Serial.Creator.rar @ UppIT
یا
Download SMM.Serial.Creator.rar @ UppIT